Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van  cookies voor o.m. het analyseren van statistieken en de mogelijkheid om de website en campagnes te verbeteren. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Lees meer op onze pagina Privacy- en cookieverklaring.

Sluiten

GGD Inspectie

De GGD-inspecteur kinderopvang bezoekt het kindercentrum jaarlijks om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. De inspecteur vormt een oordeel aan de hand van:  

  • de inrichting en het gebruik van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen;
  • observaties: hoe wordt er met kinderen omgegaan, onder meer naar aanleiding van het pedagogisch beleidsplan;
  • gesprekken met de pedagogisch medewerkers over hun werkwijze;
  • een gesprek met de locatieverantwoordelijke over de werkwijze op het kindercentrum;
  • schriftelijk of persoonlijk contact met de oudercommissie.

De inspecteur controleert hiernaast of alle beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben (ook wel bekend als ‘bewijs van goed gedrag’). Ook beoordeelt de inspecteur of de opvang plaatsvindt in een veilige en hygiënische omgeving en welke preventieve maatregelen een kindercentrum heeft getroffen om dit te waarborgen.

De rol van de gemeente
De GGD-inspecties worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente waar het kindercentrum gevestigd is. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. 

Het inspectierapport
De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Dit wordt zowel naar het kindercentrum als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien; het hoort ter inzage te liggen op het kindercentrum, of in te zien via de website van betreffende kindercentrum. De oudercommissie kan het inspectierapport bespreken met de locatieverantwoordelijke.
De inspectierapporten geven een momentopname weer en blijven op de website staan totdat een nieuwe rapportage is geschreven. Deze inspectierapporten betreffen de reguliere jaarlijkse inspecties. In het geval een nader onderzoek of signaalonderzoek tussentijds plaatsvindt, wordt dit inspectierapport extra toegevoegd op de website.

De GGd inspectierapporten van 2021 / 2022 kunt u hieronder in zien.

GGD Inspectierapport KDV Het Kasteeltje 2022

GGD Inspectierapport KDV Het Sprookjeskasteel 2023

GGD Inspectierapport Het Troonkasteel 2023

GGD Inspectierapport BSO De Troonkamer 2023

Kinderdagverblijven

Kinderopvang Het Kasteeltje - Kinderdagverblijf Tiel

3 ruime kinderdagverblijf locaties in Tiel.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Het Kasteeltje - BSO Tiel

Een huiselijk en gezellige locatie in Tiel.

Wat zeggen ouders over kinderopvang het Kasteeltje?

Bellen

Contact via Whatsapp

Rondleiding aanvragen

Andere vraag