Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van  cookies voor o.m. het analyseren van statistieken en de mogelijkheid om de website en campagnes te verbeteren. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Lees meer op onze pagina Privacy- en cookieverklaring.

Sluiten

Oudercommissie Kinderopvang Het Kasteeltje

oudercommissie kinderopvang het Kasteeltje in Tiel

Wat is de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders, die als doel hebben de belangen te behartigen van de ouders / verzorgers van de kinderen bij Kinderopvang Het Kasteeltje.

Het is de brug tussen de ouders en de leidsters. Bijvoorbeeld, via de oudercommissie zouden de ouders het beleid t.a.v. de opvoeding kunnen beïnvloeden. Naast het bevorderen van de inspraak van de ouders kan de oudercommissie meedenken en helpen met het organiseren van allerlei activiteiten bij Het Kasteeltje.

Kortom, de oudercommissie wil de betrokkenheid van de ouders bij Het Kasteeltje bevorderen. 

Organisatie van de oudercommissie
De leden van de oudercommissie hebben regelmatig contact met elkaar en naar behoefte komen zij bij elkaar om te vergaderen. De vergaderingen zijn open. Elke ouder, de leiding van Het Kasteeltje en de leidsters mogen de vergadering bijwonen en agenda punten indienen. De oudercommissie is altijd aan te spreken. Dat kan bij het halen en brengen van de kinderen of te bellen met een van de leden. Het is ook mogelijk dat de oudercommissie de ouders zelf benaderd om bijvoorbeeld een mening over bepaalde zaken te vragen.

Taken en plichten
De oudercommissie adviseert de organisatie (in de wet en de meeste reglementen ‘houder’ genoemd) over het beleid ten aanzien van:

 • de uitvoering van artikel 1.50/1.56 (het bieden van verantwoorde kinderopvang);
 • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 • openingstijden;
 • spel- en ontwikkelingsactiviteiten;
 • klachten en klachtenregeling;
 • de prijs van kinderopvang;
 • pedagogisch beleidsplan.

De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is openbaar en kan opgevraagd worden bij de leden van de oudercommissie of de directie.

De Oudercommissie stelt zich ten doel:

 • De belangen van ouders en kinderen zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te verantwoordingen.
 • De communicatie te bevorderen tussen het kinderdagverblijf, de ouders en de oudercommissie.
 • De betrokkenheid van alle ouders bij - en een actieve deelname van alle ouders aan - het kinderdagverblijf te vergroten.

Uit de doelstellingen en bevoegdheden komen de volgende taken voort:

 • Het voeren van overleg met de bedrijfsleider over de dagelijkse gang van zaken, het pedagogisch beleid,  het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot het plaatsen van de kinderen op het kinderdagverblijf.
 • Adviseren over de huisregels.
 • Het zorgdragen voor goede en heldere informatieverstrekking aan ouders.
 • Het (zorgdragen voor het) organiseren van bijzondere activiteiten.

De bevoegdheden en het functioneren van de oudercommissie is vastgelegd in een reglement. Dit reglement is openbaar en kan opgevraagd worden bij de leden van de oudercommissie of de directie.
Daarom is het van belang dat u ook deelneemt aan de oudercommissie. U kunt zich opgeven doormiddel van het inschrijfformulier (pdf) voor de oudercommissie in te vullen.

 

Kinderdagverblijven

Kinderopvang Het Kasteeltje - Kinderdagverblijf Tiel

3 ruime kinderdagverblijf locaties in Tiel.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Het Kasteeltje - BSO Tiel

2 huiselijk en gezellige locaties in Tiel.

Wat zeggen ouders over kinderopvang het Kasteeltje?

Bellen

Contact via Whatsapp

Rondleiding aanvragen

Andere vraag