Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van  cookies voor o.m. het analyseren van statistieken en de mogelijkheid om de website en campagnes te verbeteren. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Lees meer op onze pagina Privacy- en cookieverklaring.

Sluiten

Pedagogisch beleid Kinderopvang Het Kasteeltje

Kinderdagverblijf Het Sprookjeskasteel Tiel

Wij als kinderopvang organisatie vinden het belangrijk dat onze locaties goede kwaliteit leveren en dat wij deze kwaliteit blijven waarborgen. Stilstand is achteruitgang. Daarom is ons beleid continu in ontwikkeling. Samen met u als ouder kijken we steeds naar wat het beste is voor uw kind. Onze kennis blijven we vernieuwen en we zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de kinderopvang. 

‘Alleen het allerbeste is goed genoeg voor onze kinderen’!

Ontwikkeling
Naast verzorgen en opvoeden van de kinderen zien wij ook het stimuleren van hun ontwikkeling als een taak van ons kinderdagverblijf. Om te beginnen zorgen we voor een veilige omgeving. Daarbinnen bieden we allerlei verschillende activiteiten aan. Deze zijn gericht op de verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen, zoals taalontwikkeling, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling. Hierbij werken we door het jaar heen met thema’s, zoals lente, zomer, Pasen, muziek, beroepen. Om in de gaten te blijven houden hoe de kinderen zich ontwikkelen, observeren de leidsters hen het hele jaar door. Een keer per jaar wordt deze observatie schriftelijk vastgelegd in een door ons ontwikkeld observatie-instrument. De resultaten hiervan kunt u met de leidster bespreken tijdens het overgangsgesprek. Onze observatie is natuurlijk niet allesbepalend. Het kind kan zich bij ons anders gedragen dan thuis. Gesprekken hierover met u helpen ons een goed totaalbeeld van uw kind te krijgen. Tijdens het verblijf op een van onze locaties bouwt uw kind niet alleen een relatie op met volwassenen. Juist ook de sociale contacten met andere kinderen zijn van wezenlijk belang. Op ons kinderdagverblijf en onze BSO maakt uw kind zijn eerste vrienden en vriendinnen. Uw kind leert van de “groten” en probeert (op zijn of haar manier) de “kleintjes” te helpen.

Verzorging
Bij een goede verzorging horen ook gezonde voeding en het verschonen van luiers. Drinken, eten (flessenvoeding (tot 6 maanden), fruit, groente en brood) en luiers zijn bij de prijs inbegrepen. U hoeft dus geen voeding mee te geven, tenzij uw kind speciale dieetvoeding nodig heeft of nog borstvoeding krijgt. Onze luiers zijn van het merk Kruidvat. 

Veligheid en hygiëne
Veiligheid en hygiëne staan in ons kinderdagverblijf hoog in het vaandel. Naast het continu waarborgen hiervan door onze leidsters, worden wij ook jaarlijks gecontroleerd door de GGD en de brandweer. Twee keer per jaar vindt er een brandoefening plaats. Alle leidsters binnen het Kasteeltje B.V. worden opgeleid tot bedrijfshulpverlener met kinder-EHBO. Ieder jaar volgen zij een herhalingscursus. In ons veiligheidsplan staan al onze maatregelen op dit gebied. Zoals ook de videobewaking op onze groepen. In ons hygiëneplan staan onze maatregelen voor een goede hygiëne van ons dagverblijf.

Gezondheid en ziekte
Het is belangrijk dat kinderen naar buiten gaan en een frisse neus halen. Dit is goed voor de gezondheid. Kinderen bouwen hierdoor een natuurlijke weerstand op. Daarom gaan we zo veel mogelijk naar buiten met alle kinderen, van baby’s tot peuters. Als een kind ziek is, is het voor ons het belangrijkst dat de opvang moet kunnen voldoen aan de behoefte die uw kind op dat moment heeft. Soms gaat dat heel goed op het KDV/BSO  en soms gaat dat beter thuis. We overleggen steeds met u wat de mogelijkheden zijn. 

Groepen Kinderdagverblijven
Onze kinderdagverblijf locaties hebben twee verticale groepen. In verticale groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar door elkaar. Gedurende 4 jaar blijven de leidsters en kinderen bij elkaar. Broertjes en zusjes kunnen op ons kinderdagverblijf dus bij elkaar in één groep. Leidsters en kinderen zijn niet beperkt tot de ruimte van één groep. Broers en zussen gaan vaak bij elkaar op bezoek om even een kus te geven. De meeste kinderen gaan af en toe naar een andere (oudere) groep om eens te kijken hoe het daar gaat. En ook de leidsters wisselen wel eens van lokaal en groep. Hierdoor kennen de kinderen en de leidsters elkaar. Daardoor is het ook makkelijker voor zowel leidsters als kinderen om in te vallen in andere groepen.

Dagindeling BSO Opvang 
Zodra de kinderen zijn gearriveerd krijgen ze drinken en fruit. Er worden aan de hand van wisselende thema’s activiteiten aangeboden, dit kunnen spelletjes in de groep zijn, knutselactiviteiten en buitenspelen, de kinderen zijn vrij om hieraan mee te doen en er is mogelijkheid tot vrij spel. Er is uitdagend spelmateriaal aanwezig. Om 16.30 uur kunnen ze iets drinken en een koekje eten.

BSO tijdens schoolvakanties
Tijdens de schoolvakanties wordt er om 10.00 uur fruit gegeten en om 12.30 uur een broodmaaltijd verzorgd. Eten en drinken zit bij de prijs inbegrepen. Tijdens de schoolvakanties zullen er door de leidsters speciale vakantieactiviteiten worden aangeboden, zodat het voor de kinderen ook echt vakantie is.

Mogelijkheden tot plaatsing:

  • Tijdens schoolweken: De openingstijden zijn op ma-di-wo-do-vrij na schooltijd tot 18.00. Er wordt in overleg opvang aangeboden op de roostervrije dagen van de scholen.
  • Tijdens schoolvakanties op vaste dagdelen: De openingstijden zijn: 8.00 -18.00 uur.
    Beide mogelijkheden gecombineerd.

Soms hebben ouders de wens om tijdens schoolvakanties incidenteel opvang af te nemen. Dit is mogelijk voor zover er plaats is op de betreffende dagdelen.

Ophalen/Vervoer BSO
De kinderen worden lopend of met de auto opgehaald van school door medewerkers van Het Kasteeltje. Deze medewerkers kunnen leidsters van de BSO zijn, maar ook ondersteunend personeel. Wel is het belangrijk dat kinderen altijd door deze personen opgehaald worden. Soms worden de kinderen door een taxi opgehaald, maar dan houden we u op de hoogte. Wij dragen altijd een herkenbare bodywarmer.

Opleidingseisen medewerkers
De groepsleidsters zijn gericht opgeleid zodat de kinderen op een professionele wijze worden verzorgd, begeleid en gestimuleerd. De minimale eis voor vaste groepsleiding is een MBO diploma niveau 3. Stagiaires zijn altijd boventallig.

Groepsleiding
Iedere groep wordt geleid door twee leidsters met de benodigde diploma’s volgens CAO kinderopvang. 
Het kan voorkomen dat in de groep van uw kind een of meerdere stagiaires aanwezig zijn. De meeste stagiaires blijven één jaar bij ons. Sommige stagiaires zijn maar een week bij ons aanwezig, andere wel 2 jaar, afhankelijk van de soort opleiding die zij volgen. Stagiaires worden boventallig ingezet. Deze leerlingen volgen een opleiding naast hun werk op het kinderdagverblijf. Deze leerlingen worden op de groep ingezet als leidsters. De inzetbaarheid wordt bepaald door het kinderdagverblijf in samenspraak met de opleidingscoördinator. Stagiaires staan altijd onder begeleiding en supervisie van een gediplomeerde leidster.

Begeleiding
De kinderen worden begeleid door gediplomeerde leidsters en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van kinderen. Stagiaires zijn altijd boventallig, dit betekend dat een stagiaire nooit alleen op de groep staat en taken uit voert onder toezicht van een gediplomeerde leidster.

Oudercontact
Het is belangrijk dat het contact tussen u en de leidsters goed verloopt en dat u een vertrouwensrelatie kunt opbouwen. Voor veel ouders of verzorgers is het een hele stap om de opvoeding en verzorging van hun kind voor een deel uit handen te geven. De leidster zal er alles aan doen om zoveel mogelijk met u op één lijn te zitten voor wat betreft de opvoeding van het kind.

Wij hopen dat u de tijd bij het brengen en halen wilt benutten om met de leidsters van uw kind te praten. Daarnaast hebben wij verschillende andere ouder momenten zoals onze jaarlijkse 10 minuten gesprekken. 

Om ouders ook de gelegenheid te geven met elkaar in contact te komen, houden wij sommige feesten op zaterdag. Schroom niet uw klacht te bespreken. Als wij weten wat u dwars zit, kunnen we er iets aan doen! Ons management kunt u rechtstreeks benaderen.

BSO: Extra opvang op roostervrije dagen/studiedagen e.d. 
Wanneer er extra opvang nodig is voor uw kind buiten de reguliere aanwezige dagen, dient u dit twee weken van tevoren aan te geven via onze ouderapp. In overleg gaan we dan kijken naar de mogelijkheden.

Halen en brengen door “vreemden”
In principe wordt uw kind alleen meegegeven aan de eigen ouders. Indien u daarvan af wilt wijken moet u dit doorgeven aan de leidsters zodat hierover geen misverstanden ontstaan.      

Wij hebben een open en eerlijke communicatie naar elkaar en naar ouders toe. Mocht er iets zijn wat u kwijt wilt dan horen wij dat natuurlijk graag. Wij kijken dan samen met u hoe wij u kunnen helpen.  

Wilt u meer informatie? Bekijk dan hieronder onze beleidsplannen per locatie. 

Beleidsplannen

Kinderdagverblijf Het Sprookjeskasteel, incl. peutergroep

Pedagogisch coach / beleidsmedewerker

Veiligheid- en gezondheidsbeleid

Kinderdagverblijf Het Sprookjeskasteel

Kinderdagverblijven

Kinderopvang Het Kasteeltje - Kinderdagverblijf Tiel

3 ruime kinderdagverblijf locaties in Tiel.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Het Kasteeltje - BSO Tiel

2 huiselijk en gezellige locaties in Tiel.

Wat zeggen ouders over kinderopvang het Kasteeltje?

Bellen

Contact via Whatsapp

Rondleiding aanvragen

Andere vraag