Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van  cookies voor o.m. het analyseren van statistieken en de mogelijkheid om de website en campagnes te verbeteren. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u hiermee akkoord gaat. Lees meer op onze pagina Privacy- en cookieverklaring.

Sluiten

Veel gestelde vragen

Vanaf wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

U kunt uw kindje inschrijven vanaf het moment dat u in verwachting bent (of als uw vrouw/partner in verwachting is), door het aanmeldingsformulier in te vullen. Wij adviseren u, in verband met een (eventuele) wachtlijst, zo vroeg mogelijk in te schrijven.

Hoe kan ik inschrijven?

U kunt via onze website een aanmeldingsformulier invullen of via onze e-mail laten weten dat u geïnteresseerd bent in onze kinderopvang. WIj nemen dan contact met u op om een rondleiding in te plannen. Tijdens deze rondleiding overhandigen wij u een informatiebrochure en een inschrijfformulier. Na ontvangst van het inschrijfformulier en het inschrijfgeld, ontvangt u van ons een bevestiging en wordt u op de (eventuele) wachtlijst geplaatst. 

Is er inschrijfgeld verschuldigd?

Nee, wij rekenen geen inschrijfgeld.

Is er een Wachtlijst? 

Voor sommige dagen, dagdelen is er een wachtlijst. Het aantal vrije plaatsen is drie maanden van te voren bekend, maar we kunnen geen schatting van de wachttijd geven. Bij de selectie kijken we naar:

 • de leeftijdsopbouw binnen de groep;
 • doorstroommogelijkheden naar een volgende groep (indien van toepassing);
 • de inschrijfdatum;
 • het aantal gevraagde dagen en een combinatie van dagdelen
Is er een voorrangsregeling? 

We hanteren de volgende voorrangsregeling:

 • Doorstroom naar een volgende groep.
 • Broertjes en zusjes.
 • Kinderopvang eigen medewerkers.
 • Extra dagen voor reeds geplaatste kinderen.
 • Wisselen van dagdeel.
 • Wisselen van vestiging.
Is er een minimum gesteld aan het aantal opvangdagen?

We hanteren wel een minimum aan het aantal van twee dagdelen per week.  

Kan ik extra dagen afnemen?

Incidentele losse dagopvang is mogelijk indien de planning het toelaat. Een extra dag kunt u aanvragen via onze ouderapp. Deze dagdelen worden apart in rekening gebracht. Zie tarieven voor meer informatie.

Wat moet ik doen als ik de opvangdagen wil wijzigen?

U meldt schriftelijk dat u wilt wijzigen van dagen. Als er ruimte is, zal de planning dit aangeven. anders komt uw aanvraag op de wachtlijst. Wilt u opzeggen? Dan hanteren wij een opzegtermijn van 1 maand. 

Ik breng mijn kindje voor de eerste keer naar kinderopvang het Kasteeltje B.V. Hoe gaat dat in zijn werk?

Ongeveer twee weken voordat uw kindje komt, wordt u door ons uitgenodigd voor een intake-gesprek. In dit gesprek worden de bijzonderheden van uw kind besproken en de werkwijze en regels van KDV.  In de weken voorafgaand aan de start van de opvang zal uw kindje ook komen wennen. Ook u kunt hierbij alvast kennis maken met de leidsters op de groepen. 

Hoe gaat kinderdagverblijf met het wennen om?

Tijdens de intake kunt u uw kindje meenemen. Uw kindje kan al een beetje wennen aan de geluiden van de groep en kennis maken met de groepsleid(st)ers. Van te voren bieden wij wen-dagdelen. Dit vinden wij belangrijk, omdat wij ernaar streven dat kinderen zich bij ons thuis voelen en veilig voelen in een klimaat waarin ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wennen aan de nieuwe situatie is daarom een must. 

Op de eerste plaatsingsdag wordt er extra aandacht gegeven aan het afscheid nemen. Wij adviseren ouder(s)/verzorger(s) de eerste dagen naar behoefte zo vaak mogelijk contact met ons op te nemen. De groepsleid(st)ers houden u op de hoogte van de voortgang. Snel starten met de vaste routine draagt bij aan het wenproces.

Wat kost de kinderopvang?

De uiteindelijke kosten van kinderopvang voor u is afhankelijk van het feit of u recht heeft op Kinderopvangtoeslag en hoeveel dit is. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van: 

 • het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner;
 • uw situatie: u werkt of u volgt een traject naar werk, een opleiding of inburgeringscursus.Dit geldt ook voor uw toeslagpartner;
 • het aantal kinderen op de opvang;
 • het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Maximum uurtarief en aantal uren
U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.
Er geldt ook een maximum uurtarief. Deze bedraagt voor 2023 € 9,12 voor het kinderdagverblijf en € 7,85 voor de buitenschoolse opvang. 

Uitbetalen
De Belastingdienst betaalt de toeslag op uw eigen rekening.

Meer informatie over de Kinderopvangtoeslag en een aanvraagformulier vindt u op de website over toeslagen van de Belastingdienst.

Wat zijn de tarieven voor Kinderopvang?

U kunt de tarieven bekijken op onze tarieven pagina.

Is het mogelijk om halve dagen af te nemen?

Ja, maar momenteel is ochtend opvang alleen mogelijk op woensdag en vrijdag. Middagopvang is mogelijk op alle dagen.

Is het mogelijk om opvang tijdens studiedagen af te nemen?

Ja, dit is mogelijk. Bij een minimale aantal van drie kinderen dan zullen wij hiervoor open gaan. Deze dagdelen kunnen worden aangevraagd in het ouderportaal en worden achteraf op de factuur berekend.

Is voeding inbegrepen in de prijs?

Vanaf het moment dat uw kind vaste voeding eet, is alle voeding inbegrepen in de prijs. Flesvoeding (na zesde maand) en/of borstvoeding moet meegegeven worden.

Zijn luiers inbegrepen bij de prijs?

Ja, die hoeft u niet extra te betalen of zelf mee te nemen.

Hoe geschiedt de betaling?

Betaling geschiedt middels een automatische incasso, rond de 10e van elke maand. Elke maand ontvangt u van ons een factuur met een urenoverzicht.

Moet ik tijdens vakanties en bij ziekte doorbetalen?

Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de feestdagen dat KDV gesloten is. Er wordt twaalf maanden per jaar gefactureerd.

Kinderdagverblijven

Kinderopvang Het Kasteeltje - Kinderdagverblijf Tiel

3 ruime kinderdagverblijf locaties in Tiel.

Buitenschoolse opvang

Kinderopvang Het Kasteeltje - BSO Tiel

2 huiselijk en gezellige locaties in Tiel.

Wat zeggen ouders over kinderopvang het Kasteeltje?

Bellen

Contact via Whatsapp

Rondleiding aanvragen

Andere vraag