Aanmelden 

Aanmelden en plaatsen

Onze aanmeldingsprocedure begint met het bepalen van uw behoefte aan kinderopvang. 
De leidinggevende maakt daarna met u een afspraak voor een uitgebreide rondleiding. 
Door middel van het inschrijfformulier, kunt u uw kind vervolgens inschrijven.

Aanmeldingsvoorwaarden

U kunt uw kind al inschrijven zodra u weet dat u zwanger bent. Wij kennen geen minimum aantal dagen of dagdelen. De ervaring leert echter dat als kinderen minder dan twee dagdelen per week naar een kinderdagverblijf gaan, ze erg moeilijk wennen. Zodra wij uw inschrijfgeld hebben ontvangen, nemen we uw inschrijving in behandeling. De leidinggevende van de vestiging neemt contact met u op om de plaatsingsprocedure met u door te spreken.
Als u een offerte ontvangen heeft, doet u een aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Hier heeft elke ouder recht op. Dit wordt uitgevoerd door de belastingdienst. Formulieren hiervoor kunt u persoonlijk aanvragen bij de belastingdienst 0800-0543 of downloaden van toeslagen.nl. Op deze site staan tevens de toeslagtabellen.

Wachtlijst en plaatsingsprocedure

Voor onze wachtlijst geldt dat wie zich het eerst aanmeldt ook het eerst aan de beurt komt. 
Voorrang krijgen tweede (en volgende) kinderen en gezinnen waarvan de kinderen al eerder een plaats hadden bij ons kinderdagverblijf. De leidinggevende van de vestiging bekijkt of er nu of in de toekomst plaats is voor uw kind en brengt u binnen twee weken na uw inschrijving op de hoogte van de mogelijkheden en neemt alle gegevens met u door. Als er plaats is voor uw kind, bepaalt u of u die plek reserveert of dat u op de wachtlijst wilt.

Plaatsingsovereenkomst

In de plaatsingsovereenkomst leggen we alle afspraken tussen u en Het Sprookjeskasteel vast. 
Daar horen ook onze leveringsvoorwaarden bij. Bij de plaatsingsovereenkomst ontvangt u een formulier voor de automatische incasso.

Wennen

U mag twee dagdelen op onze kosten komen wennen met uw kind. Twee weken voordat de kinderopvang start, krijgt uw kind van ons een welkomstbrief. Hierin staan de namen van zijn of haar de leidsters. Met hen maakt u een afspraak om te wennen. De leidster zal voor de eerste keer een rustige tijd kiezen. Hoe de wenperiode daarna verloopt, hangt helemaal af van u en uw kind. Het ene kind (of ouder) went nu eenmaal sneller dan het andere. Neemt u goed de tijd om vertrouwen te krijgen, zodat u met een gerust hart uw kind bij ons brengt

Opzeggen

Opzeggen kan ieder moment. Hiervoor houden we een opzegtermijn van 1 maand aan. Deze staat genoemd in het contract dat u hebt afgesloten/gaat afsluiten. Tevens attenderen wij u erop dat u deze wijziging ook doorgeeft aan de belastingdienst. 

Meer informatie over Het Kasteeltje BV.

Heb jij vragen voor het kinderdagverblijf Het Kasteeltje BV of wil jij gewoon meer informatie? Neem dan contact op 0344 - 655 554 of ga naar contact.

Ga naar contact

Kinderdagverblijf

Volg ons

0344 - 655 554
info@hetkasteeltjetiel.nl

Adres
Kinderdagverblijf Het Kasteeltje
Voor de Kijkuit 32
4001 HH Tiel
0344 - 655 554

Adres
Kinderdagverblijf Het Sprookjeskasteel
Dr.Schaepmanstraat 9
4001 CV, Tiel
0344 - 655 554

Adres
Buitenschoolse opvang De Schatkamer
Dahliastraat 27
4001 EC Tiel
0344 - 655 554

Adres
Buitenschoolse opvang De Torenkamer
Dr.Schaepmanstraat 9
4001 CV Tiel
0344 - 655 554

Adres
Voorschoolse opvang de Torenkamer
Dr.Schaepmanstraat 9
4001 CV Tiel
0344 - 655 554