Meest gestelde vragen 

1. Vanaf wanneer kan ik inschrijven?
U kunt uw kindje inschrijven vanaf het moment dat u in verwachting bent (of als uw vrouw/partner in verwachting is), door het aanmeldingsformulier in te vullen en aan ons te retourneren. Wij adviseren u, in verband met de (eventuele) wachtlijst, zo vroeg mogelijk in te schrijven.

2. Hoe kan ik inschrijven?
 
U kunt uw kind online inschrijven, een inschrijfformulier downloaden van deze website of telefonisch 0344 634364 een inschrijfformulier aanvragen. Na ontvangst van uw aanmelding en het inschrijfgeld ontvangt u van ons een bevestiging en wordt u op de (eventuele) wachtlijst geplaatst. Ongeveer drie maanden voor de gewenste plaatsingsdatum volgt dan nader bericht.

3. Is er inschrijfgeld verschuldigd?
 Ja, €25,00 (wordt verrekend met de 1e factuur)

4. Is er een Wachtlijst? 
Ja, er is een wachtlijst op sommige dagen. Het aantal vrije plaatsen is drie maanden van te voren bekend, maar we kunnen geen schatting van de wachttijd geven.
Bij de selectie kijken we naar:

  • de leeftijdsopbouw binnen de groep
  • doorstroommogelijkheden naar een volgende groep (indien van toepassing)
  • de inschrijfdatum, het aantal gevraagde dagen en combinatie van dagdelen

5. Wanneer is er plaats voor mijn kind?
 Hierop is geen eenduidig antwoord te geven omdat dit afhankelijk is van de gewenste locatie, de benodigde dagdelen en de leeftijd van het kind. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Bij een tekort hanteren we een wachtlijst. Het aantal vrije plaatsen is zes maanden van te voren bekend, maar we kunnen geen schatting van de wachttijd geven.

6. Is er een voorrangsregeling? 
We hanteren de volgende voorrangsregeling:

  1. 1. Doorstroom naar een volgende groep;
  2. 2. Broertjes en zusjes 
  3. 3. Kinderopvang eigen medewerkers
  4. 4. Extra dagen voor reeds geplaatste kinderen;
  5. 5. Wisselen van dagdeel;
  6. 6. Wisselen van vestiging.

7. Is er een minimum gesteld aan het aantal opvangdagen?
Wel voor de opvanguren per dag, niet voor de opvangdagen per week.

8. Wat kost kinderopvang?
Of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen en hoeveel, hangt af van:
het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner
uw situatie: u werkt of u volgt een traject naar werk,een opleiding of inburgeringscursus 
Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
het aantal kinderen in de opvang
het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt

Maximumuurtarief en aantal uren

U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.
Er geldt ook een maximum uurtarief. Deze bedraagt voor 2018 € 7,45 voor het kinderdagverblijf en € 6,95 voor de buitenschoolse opvang. 

Uw inkomen

Het hangt van uw (gezamenlijke) inkomen af hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt. Hoe meer u verdient, hoe minder kinderopvangtoeslag u krijgt. Wilt u weten hoeveel kinderopvangtoeslag u met uw inkomen kunt krijgen? Maak dan een proefberekening.

Meer kinderen naar de opvang

Hebt u meer kinderen die naar de opvang gaan?
Dan krijgt u voor het kind met de meeste uren opvang de laagste vergoeding. Dit kind noemen we het 1e kind. Dit hoeft dus niet uw oudste kind te zijn. Is het aantal opvanguren gelijk, dan is het kind met de laagste opvangkosten het 1e kind. Zijn het aantal opvanguren en de opvangkosten voor uw kinderen gelijk? Dan bepaalt de belastingdienst wie het 1e kind is.

Uitbetalen
De Belastingdienst betaalt de toeslag op uw eigen rekening. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op de website over toeslagen van de Belastingdienst.

9. Is voeding inbegrepen bij de prijs?
Vanaf het moment dat uw kindje vaste voeding eet is alle voeding inbegrepen in de prijs. Flesvoeding (na zesde maand) en/of borstvoeding moet meegegeven worden.

10. Zijn luiers inbegrepen bij de prijs?

Ja, die hoeft u niet extra te betalen of zelf mee te nemen.

11. Kan ik extra dagen afnemen?
Hoeveel kost dat en hoe werkt het? Incidentele losse dagopvang is mogelijk als de planning het toelaat. Zo’n extra dag moet u bij de groepsleid(st)er van uw kind aanvragen. Deze dagdelen worden apart in rekening gebracht. Zie tarieven voor meer informatie.

12. wat zijn de tarieven voor 2019?

Reguliere opvang: €8,29 per uur
Flexibele opvang:  €8,64 per uur

13. Wanneer ontvang ik de factuur?
De facturen worden maandelijks aan het begin van de maand verstuurd en dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan.

14. Hoe geschiedt de betaling?
Betaling geschiedt middels een factuur, welke rond de 21e van de maand automatisch wordt afgeschreven.

15. Moet ik tijdens vakanties en bij ziekte doorbetalen?
 
Het overeengekomen bedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de feestdagen dat KDV gesloten is. Er wordt twaalf maanden per jaar gefactureerd.

16. Wat moet ik doen als ik de opvangdagen wil wijzigen?

U meldt schriftelijk dat u wilt wijzigen van dagen. Als er ruimte is, zal de planning dit aangeven; anders komt uw aanvraag op de wachtlijst.

17. Ik breng mijn kindje voor de eerste keer naar Kinderopvang het Kasteeltje B.V. , hoe gaat dat in zijn werk? Ongeveer twee weken voordat uw kindje komt, wordt u door ons uitgenodigd voor een intake-gesprek. In de weken voorafgaand aan de start van de opvang zal uw kindje ook komen wennen. In dit gesprek worden de bijzonderheden van uw kind besproken en de werkwijze en regels van KDV. . In de weken voorafgaand aan de start van de opvang zal uw kindje ook komen wennen. Ook u kunt hierbij alvast kennis maken met de leidsters op de groepen. 

18. Hoe gaat kinderdagverblijf met het wennen om?

Tijdens de intake kunt u uw kindje meenemen. Uw kindje kan al een beetje wennen aan de geluiden van de groep en kennis maken met de groepsleid(st)ers. Van te voren bieden wij wen dagdelen. Dit vinden wij belangrijk omdat wij ernaar streven dat kinderen zich bij ons thuis voelen, veilig voelen in een klimaat waardoor ze optimaal kunnen ontwikkelen. Wennen aan de nieuwe situatie is daarom een must. 

Op de eerste plaatsingsdag wordt er extra aandacht gegeven aan het afscheid nemen. Wij adviseren ouder(s)/verzorger(s) de eerste dagen naar behoefte zo vaak mogelijk contact met ons op te nemen. De groepsleid(st)ers houden u op de hoogte van de voortgang. Snel starten met de vaste routine draagt bij aan het wenproces.

19. Hoe beoordeel ik de kwaliteit van een kinderdagverblijf?
De kwaliteit van onze kinderopvang wordt jaarlijks objectief gemeten door de GGD. Daarnaast zijn onze kinderdagverblijven. Kwaliteit is echter ook een subjectieve beleving. Ga af op uw eigen indrukken tijdens een rondleiding of kennismakingsgesprek: wordt u goed te woord gestaan, zijn de ruimtes leuk en veilig ingericht, is er voldoende en gevarieerd speelgoed, is er belangstelling voor persoonlijke wensen, etc..

20. Kan ik een afspraak maken voor een rondleiding?
U kunt tijdens onze openingstijden een afspraak maken. Dit kan via het contactformulier, per e-mail of telefonisch. Tijdens de rondleiding krijgt een indruk van onze vestiging, kunt u de sfeer proeven en wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
 

Meer informatie over Het Kasteeltje BV.

Heb jij vragen voor het kinderdagverblijf Het Kasteeltje BV of wil jij gewoon meer informatie? Neem dan contact op 0344 - 655 554 of ga naar contact.

Ga naar contact

Kinderdagverblijf

Volg ons

0344 - 655 554
info@hetkasteeltjetiel.nl

Adres
Kinderdagverblijf Het Kasteeltje
Voor de Kijkuit 32
4001 HH Tiel
0344 - 655 554

Adres
Kinderdagverblijf Het Sprookjeskasteel
Dr.Schaepmanstraat 9
4001 CV, Tiel
0344 - 655 554

Adres
Buitenschoolse opvang De Schatkamer
Dahliastraat 27
4001 EC Tiel
0344 - 655 554

Adres
Buitenschoolse opvang De Torenkamer
Dr.Schaepmanstraat 9
4001 CV Tiel
0344 - 655 554

Adres
Voorschoolse opvang de Torenkamer
Dr.Schaepmanstraat 9
4001 CV Tiel
0344 - 655 554